U skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje dostavio je 31. ožujka 2023. Hrvatskom saboru Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu.

Izvješće donosi podatke koje je dostavilo 5.323 ili 90,6% od ukupno 5.875 evidentiranih tijela javne vlasti, podatke o postupanju Povjerenika za informiranje kao drugostupanjskog tijela, ali i o postupanju u okviru sudskog nadzora ostvarivanja prava na pristup informacija, kao i podatke o djelovanju Ureda povjerenika za informiranje u segmentu praćenja i promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija te digitalne pristupačnosti.

U cilju poboljšanja stanja u izvješću utvrđeni su prioriteti djelovanja Povjerenika za informiranje kao i prijedlozi i preporuke za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu kao i sažetak izvješća možete preuzeti na sljedećoj poveznici.