Zakon o pravu na pristup informacijama propisuje jedan zakonski razlog koji spada u apsolutno ograničenje prava na pristup informacijama, a to je ograničenje koje je propisano člankom 15. stavkom 1. navedenog Zakona, na način da će tijela javne vlasti ograničiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka.

S ciljem olakšavanja provedbe postupka po zahtjevu za pristup informacijama kojim se traže informacije koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka, Povjerenik za informiranje izradio je  Smjernicu  o primjeni apsolutnog ograničenja prava na pristup informacijama.

Iz Izvješća o provedbi Zakona pravu na pristup informacijama vidljivo je da je uskrata informacija zbog zaštite osobnih podataka iz godine u godinu najčešći razlog ograničenja iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama, a prema dosadašnjoj praksi Povjerenika za informiranje, tijela javne vlasti u tim slučajevima uglavnom nisu ispravno provodila postupak povodom zahtjeva za pristup informacijama, što je rezultiralo nezakonitim rješenjima.

Stoga je ova Smjernica namijenjena službenicima za informiranje u tijelima javne vlasti, kao i ostalim službenicima u tijelima javne vlasti uključenima u postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama kada rješavaju zahtjeve za pristup informacijama u kojima se traže informacije koje sadržavaju osobne podatke, kako bi im olakšala provedbu, te doprinijela zakonitom i efikasnom odlučivanju.

Izrada navedenih Smjernica predviđene su kao aktivnosti u Akcijskom planu za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. – 2023., koji sadrži tematski dio pod nazivom „Transparentnost“ u kojem se stavlja naglasak na unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama.

Smjernice su objavljene u rubrici “Pravni okvir – Upute, smjernice, obrasci” te u Tražilici odluka i mišljenja.