Povjerenik za informiranje dr.sc. Zoran Pičuljan predstavio je Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. pred zastupnicima Hrvatskoga sabora na sjednici održanoj 5. ožujka 2021.te rekapitulirao temeljne nalaze izvješća podnesenog u ožujku 2020. godine. Prethodno su Izvješće raspravili i podržali saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav te Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

Ovim Izvješćem ukazano je na stanje i obilježja ostvarivanja pristupa informacijama u 2019., analizirano kroz tri aspekta – kroz rješavanje zahtjeva korisnika (građana, udruga građana, predstavnika medija, gospodarskih subjekata i ostalih) od strane tijela javne vlasti; zatim kroz zaštitu prava na informaciju od strane Povjerenika, te na poslijetku kroz praćenje proaktivne objave informacija na mrežnim stranicama tijela javne vlasti od strane Ureda povjerenika. Izvješće sadrži i opsežne informacije o drugim aktivnostima Ureda povjerenka za informiranje na području promicanja prava na pristup informacijama.

Prema podacima koje je dostavilo oko 86 % tijela javne vlasti kojih je prema evidenciji Povjerenika za informiranje krajem 2019. godine bilo oko 5 800, korisnici prava na pristup informacijama su u 2019. godini podnijeli oko 17.500 zahtjeva prema nešto više od jedne trećine tijela javne vlasti. Na oko 80% riješenih zahtjeva odgovoreno pozitivno. Udio žalbi pred Povjerenikom zbog šutnje administracije porastao za je za 7%, odnosno sa 48% u 2018. na 55% u 2019.

Podnositelji zahtjeva su najteže dolazili do informacija u vezi sa trošenjem proračunskih sredstva, javnim nabavama i drugim raspolaganjima javnim sredstvima, evidencijom javne imovine, ishodima natječajnih postupaka i slično.

Istaknuto je kako je zabrinjavajuće da neka tijela informacije ne dostavljaju korisnicima ni po nalogu Povjerenika, a u manjem broju slučajeva ignoriraju ili odbijaju i izvršenja pravomoćnih rješenja Povjerenika, pa čak i odluka Visokog upravnog suda, što se predlaže urediti izmjenama i dopunama Zakona o prau na pristup informacijama.

Izvješće sadrži, osim opširne ocjene stanja i preporuke za unaprjeđenje stanja u području ostvarivanja prava na pristup informacijama.