Povjerenik za informiranje poziva zainteresirane nezavisne stručnjake da sudjeluju u javnom pozivu za iskaz interesa za provedbu procjene učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama, procijenjene vrijednosti nabave 195.000,00 kn s PDV-om. Riječ je o aktivnosti koja je sastavni dio provedbe reforme Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama, u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.,u okviru komponente Javna uprava, pravosuđe i državna imovina, podkomponenta C2.6. Sprječavanje i suzbijanje korupcije, ukupne vrijednosti 400.000,00 kn s PDV-om.

Vrednovanje učinaka Zakona i izrada izvještaja s preporukama za unaprjeđenje zakonskog okvira ujedno predstavlja provedbu mjere 4.1.2. Unaprjeđenje učinkovitosti normativnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija u Strategiji sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, u skladu s ciljevima politike boljih propisa (Better Regulation Agenda), kako bi se ostvario daljnji iskorak u kvaliteti ostvarivanja ovog ustavnog prava.

Javni poziv otvoren je do 7. ožujka 2022. godine.

Opis projektnog zadatka, s prilozima i obrascima za sudjelovanje u javnom pozivu, s predloškom ugovora kakav će biti potpisan s odabranim ponuditeljem, preuzmite OVDJE.