Povjerenik za informiranje i ove godine organizira dvodnevno Godišnje savjetovanje službenika za informiranje tijela javne vlasti, koje će se održati u Osijeku, u hotelu Osijek 26. i 27. listopada 2022., prema radnom programu čiji nacrt možete vidjeti kao prilog ovoj vijesti.

U želji da se olakša rad službenicima za informiranje, pruži stručna pomoć i u konačnici doprinese standardiziranom postupanju prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izlaganjima i raspravom na panelima želi službenicima proširiti uvid u kontekst ostvarivanja prava na pristup informacijama i najviše standarde upravnog postupanja prema Zakonu o pravu na pristup informacijama i Zakonu o općem upravnom postupku.

Tijekom srpnja će pozivi za sudjelovanje s detaljima prijave i nacrtom programa biti upućeni službenicima za informiranje i objavljeni na ovoj stranici, a ovom prilikom najavljujemo središnje teme:

  • Utjecaj izmjena ZPPI-ja na postupanje TJV s osvrtom na postupovnik  izvršenja  rješenja Povjerenika
  • Proaktivna objava informacija i financijska transparentnost

uz već tradicionalni forum službenika za informiranje i praktične radionice za rješavanje konkretnih slučajeva.

Za sudjelovanje na Godišnjem savjetovanju službenika za informiranje ne plaća se kotizacija, već samo stvarni materijalni troškovi smještaja i prehrane.

 Radni nacrt programa