Povjerenik za informiranje održao je treće godišnje savjetovanje službenika za informiranje 13. i 14. listopada 2021. u Rovinju.

Nakon pozdravnih riječi  je o iskustvima i izazovima u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama govorio povjerenik za informiranje dr.sc. Zoran Pičuljan (prezentacija), istaknuo je kako je za ostvarivanje prava na pristup informacijama vrlo važan i međuodnos, povjerenje i uvažavanje tijela javne vlasti, korisnika i nadzornog tijela. Zakon je koncepcijski utemeljen primarno na proaktivnoj objavi informacija, pa bi ovaj način otvaranja institucija prema korisnicima trebalo unaprjeđivati i prvenstveno koristiti. Radi bržeg dobivanja informacija, a izbjegavanja nepotrebnih žalbi i upravnih sporova,  potrebno je da tijela javne vlasti poštuju i primjenjuju  dosegnute standarde transparentnosti i otvorenosti utvrđene praksom Povjerenika i upravno sudskom praksom. Osvrnuo se je i na institut zlouporabe prava na pristup informacijama koji je, iako u praksi od strane Povjerenika vrlo restriktivno potvrđivan , u postojećoj praksi, zbog recentnog stava Visokog upravnog suda, gotovo neprimjenjiv.

Na panelu Pravna regulacija i praksa u pravu na pristup informacijama središnje teme bile su novele Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima i novosti koje one donose u odnosu na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama i na način ostvarivanja prava na pristup informacijama za korisnike, o čemu je govorio prof.dr.sc. Dario Đerđa, predstojnik Katedre za upravno pravo s Pravnog fakulteta u Rijeci (prezentacija).

Voditeljica Službe za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama Jagoda Botički sudionicima je govorila o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (prezentacija), koje su obuhvatile preuzimanje Direktive EK o otvorenim podacima i izmjene koje proizlaze iz upravno-sudske prakse, posebno se osvrćući na pojedine institute prava na pristup poput pravnih lijekova nakon izdavanja obavijesti korisniku, kao i odgovornosti za primjenu Zakona koja je, na prijedlog Povjerenika, u Prijedlogu izmjena Zakona, na čelniku tijela javne vlasti.

Na panelu pod nazivom „Granice“ javnog interesa u pristupu informacijama razmatrano je ostvarivanje javnoga interesa s motrišta ustavnopravnog i zakonskog okvira, o čemu je 28. rujna 2021. održan i okrugli stol u prigodi obilježavanja Međunarodnog dana prava na pristup informacijama, a čiji je sadržaj rezimirao sudionicima savjetovanja Hrvoje Vindakijević, savjetnik Povjerenika za informiranje (prezentacija). O upravno-sudskoj praksi u identifikaciji javnog interesa govorila je sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske dr.sc. Sanja Otočan (prezentacija), koja je prikazala određeni broj sudskih odluka koje su u najvećem broju potvrdile prethodno donesena rješenja Povjerenika za informiranje.

Svoja su zanimljiva viđenja ostvarivanja javnog interesa i toga što on jest ili nije podijelile Mirjana Konforta iz Hrvatske odvjetničke komore sa stajališta tijela javne vlasti, te Dunja Mickov iz Zelene Istre iz perspektive korisničkih udruga.

Također je prokomentirano je li moguće i bi li bilo korisno normirati javni interes, pri čemu je prof.dr.sc. Đerđa, iznoseći tezu da javni interes ne treba posebno definirati, upozorio kako je na službenicima koji primjenjuju Zakon da budu odgovorni i hrabri u primjeni pravne norme, te kako je upravo prenormiranost jedan od fenomena negativnog predznaka, a čemu smo, nažalost, često skloni.

Na tradicionalnom Forumu službenika za informiranje  kojeg je moderirala Lucija Jadrijević, savjetnica povjerenika, sudjelovali su Cristina Golojka iz Grada Rovinja (prezentacija), Ljiljana Podunajec iz Grada Zagreba i Bosiljko Domazet iz Ministarstva turizma i sporta (prezentacija), koji su iznijeli svoja iskustva sa suradnjom na rješavanju zahtjeva za pristup informacijama s drugim službenicima i čelnicima, kao i ocjenu koliko ih zadaće službenika za informiranje opterećuju s obzirom na druge zadatke za koje su zaduženi. Zajedničko je mišljenje da je potpora čelnika u procesu ostvarivanja prava na pristup informacijama od iznimne važnosti.

Na panelu Učinimo pristup informacijama efikasnijim koji je moderirala mr.sc. Dubravaka Bevandić,  organizirane su radionice u 3 grupe koje su vodili savjetnici povjerenika Marija Bošković, Tanja Dvorski i Hrvoje Vindakijević s ciljem unaprjeđivanja znanja o provedbi testa razmjernosti i javnoga interesa (prezentacija). Obrađeni su slučajevi gdje su se primjenjivale razne vrste ograničenja (klasificirani podaci, poslovna tajna, zaštita osobnih podataka), nakon čega su analizirani rezultati rada u grupama.

Također je u okviru prikaza studije slučaja – O istome različito, mr.sc. Dubravka Bevandić analizirala praksu različitog postupanja prema istovrsnim zahtjevima upućenim velikom broju tijela javne vlasti (prezentacija). Skrenuta je i pozornost na mogućnost naplate stvarnih troškova, a ujedno i najavljena skora objava Upute za primjeni članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama i kriterija za utvrđivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija, od strane Ureda povjerenika za informiranje.

Povjerenik za informiranje dr.sc. Zoran Pičuljan je zaključno istakao vrijednost ovakvih skupova na kojima se razmjenjuju iskustva te, ovisno o prilikama, najavio i mogućnost nastavka regionalnih skupova sličnog sadržaja. Ukazao je na zadaću Povjerenika i Ureda povjerenika da se, kroz praćenje stanja u ovom području kroz izvješća, inicijative za doradu propisa, tematske skupove i  upoznavanje javnosti, stalno djeluje na poboljšanju primjene instituta prava na pristup informacijama.

Pregled troškova savjetovanja možete preuzeti ovdje.