[:hr]

U svrhu ispunjenja aktivnosti broj 44. iz Akcijskog plana za 2017. i 2018. uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.-2020. te u okviru funkcije praćenja provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenica za informiranje provela je analizu transparentnosti dodjele bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama na natječajima i javnim pozivima pet tijela javne vlasti, od čega su tri tijela državne uprave (Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo kulture, Središnji državni ured za šport), jedna agencija (Agencija za elektroničke medije) i jedna zaklada (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva). U svrhu jačanja transparentnosti pri dodjeli bespovratnih sredstava za financijsku potporu udrugama, ustanovama i drugim korisnicima, u suradnji s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, izrađeno je analitičko izvješće te su utvrđene preporuke za poboljšanje stanja, temeljem uočenih nedostataka u ispunjavanju obveza koje pred tijela javne vlasti stavljaju Zakon o pravu na pristup informacijama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te drugi relevantni zakoni i podzakonski propisi.
Izvješće je dostupno u rubrici http://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/ – STUDIJE – broj 3/2018.

[:]