Povjerenik za informiranje kao neovisno tijelo koje štiti, prati i promiče pravo na pristup i ponovnu uporabu informacija, u okviru funkcije praćenja provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama, od 2016. godine kontinuirano provodi analitička praćenja internetskih stranica jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sa svrhom utvrđivanja u kojoj mjeri ta važna kategorija tijela javne vlasti ispunjava zakonske obveze proaktivne objave informacija (članak 10.), provedbe savjetovanja s javnošću (članak 11.) i osiguravanja javnosti rada (članak 12.).

Prva odabrana županija i jedinice lokalne samouprave s njenog područja koje su bile predmetom praćenja u 2020. godini je Bjelovarsko-bilogorska. Analitičko izvješće br. 1/2020. sadrži pregled praćenja usklađenosti sa člancima 10., 11. i 12. Zakona o pravu na pristup informacijama od strane 24 tijela javne vlasti s područja Bjelovarsko-bilogorske županije.

Praćenjem je utvrđeno da su 24 JLP(R)S s područja Bjelovarsko-bilogorske županije proaktivno objavile 53,6% praćenih informacija. Gledajući pojedinačno ostvarene rezultate, s jedne strane su se istaknuli Grad Bjelovar i Općina Šandrovac, s oko 85% objavljenih praćenih informacija. Njihove internetske stranice ujedno su najpreglednije i najveći broj informacija objavljen je u skladu s načelom lake pretraživosti, koju propisuje članak 10. Zakona. Visok rezultat ostvarila je i Općina Sirač, koja je objavila preko 75% praćenih informacija.

S druge strane, lokalne jedinice koje su ostvarile najlošije rezultate, odnosno na čijim je internetskim stranicama objavljen manji dio praćenih informacija, svega 30%, su općine Severin i Zrinski Topolovac. Manje od 50% praćenih informacija u prosjeku je objavilo još deset jedinica lokalne samouprave, koje trebaju više napora usmjeriti na usklađivanje sa zakonskim obvezama i otvaranje prema korisnicima u smislu proaktivne transparentnosti ostvarene putem internetskih stranica, koje su u suvremeno doba, prvo polazište i izvor informacija za sve građane i pravne osobe.

Sve rezultate po točkama članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama možete pogledati u Analitičkom izvješću br. 1/2020. – Transparentnost i otvorenost u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: Bjelovarsko-bilogorska županija.