U svrhu jačanja svijesti medija i udruga o ostvarivanju prava na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje je, u okviru provedbe operacije „Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama“, koja je sufinancirana sredstvima Europskog socijalnog fonda, izradio kratki Vodič namijenjen svim novinarima, zaposlenima u bilo kojem mediju (novine, radio, televizija, web portali i dr.), kao i predstavnicima udruga civilnog društva, koji kroz svoje djelovanje trebaju na što efikasniji i kvalitetniji način ostvarivati pristup javnim informacijama.

Naime, pravo na pristup informacijama jedno je od ključnih instrumenata svakodnevne borbe protiv korupcije putem transparentnosti te povećanja razine integriteta i odgovornosti demokratskih institucija svih razina vlasti. Pravo  javnosti da  zna  kako demokratska  vlast  u njezino  ime  odlučuje i  troši  javni novac podrazumijeva postojanje efikasnog sustava medijskog izvještavanja i informiranja javnosti o pitanjima koja su od važnosti za društvenu zajednicu i građane. Mediji bez pristupa informacijama ne mogu efikasno obavljati svoj posao te funkcionirati kao čuvari demokracije, a u ostvarivanju temeljnih vrijednosti suvremenog demokratskog društva – transparentnosti i otvorenosti, u kojem javnost treba biti uključena u proces donošenja odluka te u mogućnosti kontrolirati vlast i javni sektor u cjelini, nadzirati trošenje javnih sredstava te jačati povjerenje u javne institucije, osim medija,važnu ulogu imaju i organizacije civilnog društva – udruge. Udruge koje žele osvijestiti važnost nekog društvenog problema među građanima ili određenom društvenom zajednicom, promicati interese svojih članova, utjecati na propise koji se donose, prijaviti neki projekt ili prikupiti podatke o nekom pitanju, trebaju što više i što učinkovitije koristiti Zakon o pravu na pristup informacijama i alate koje im pruža.

Novinari i predstavnici udruga koji znaju kako koristiti ovo pravo imaju ključnu ulogu u funkcioniranju  zdrave  demokracije te  ostvarivanju  javnog interesa, stoga se nadamo da će im ovaj Vodič poslužiti kao koristan alat u obavljanju njihova posla. Vodič je dostupan za preuzimanje na ovoj poveznici.