U okviru provedbe operacije „Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama“, koja je sufinancirana sredstvima Europskog socijalnog fonda, izrađena je nova publikacija Povjerenika za informiranje „Otvoreni podaci za sve: Priručnik za ponovnu uporabu informacija za tijela javne vlasti“, koja cjelovito opisuje, razmatra i upućuje tijela javne vlasti u njihove obaveze u području ponovne uporabe informacija te modalitete osiguravanja objave otvorenih podataka.

Priručnik za ponovnu uporabu informacija za tijela javne vlasti namijenjen je službenicima za informiranje, web administratorima, osobama zaduženima za objavu sadržaja na web stranici, informatičarima, voditeljima baza podataka i svima onima koji u tijelu javne vlasti sudjeluju u procesima prikupljanja, izrade, održavanja i distribucije informacija i podataka. Nastao je kao rezultat praćenja stanja u praksi te ističe najznačajnije elemente potrebne da tijela javne vlasti omoguće korisnicima ponovnu uporabu informacija u svrhu stvaranja dodane društvene i gospodarske vrijednosti te pozicioniraju Republiku Hrvatsku na što uspješnije mjesto u globalnoj i europskoj konkurenciji zrelosti otvorenih podataka.

Priručnik je dostupan za preuzimanje na ovoj poveznici.