U siječnju 2022. započela je provedba 21-mjesečnog projekta „Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama“, kao jedne od mjera iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (C2.6.R2.), koja za cilj ima, kroz vrednovanje učinaka Zakona od strane nezavisnog tima stručnjaka, utvrditi mogućnosti za unaprjeđenje pojedinih zakonskih rješenja za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Rezultati provedbe navedenog Projekta obuhvaćaju, između ostalog, izradu izvještaja o vrednovanju učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama od strane tima neovisnih stručnjaka (evaluacijski tim), kao i održavanje javnih događanja i stručnog skupa radi predstavljanja rezultata analize vrednovanja učinaka Zakona i teza za njegovo noveliranje.

Izvještaj o vrednovanju učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i Sažetak Izvještaja, objavljeni su ovdje.

Rezultati Projekta bit će javno predstavljeni 7. lipnja 2023. u Hrvatskom novinarskom domu u Zagrebu, a održavanje stručnog skupa planirano je 28. i 29. rujna 2023. u Splitu, u sklopu V. Godišnjeg savjetovanja službenika za informiranje.