Aplikacija za dostavu Godišnjeg izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama je aktivna.