[:hr]

Povjerenica za informiranje je sukladno Planu prijama u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2018. godinu 28. veljače 2018. godine raspisala javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za slobodno radno mjesto voditelja službe (1 izvršitelj/ica) u Službi za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama. Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, broj 19/18 od 28. veljače 2017. godine, na web stranci Ministarstva uprave i na web stranici Povjerenika za informiranje.

Postupak provedbe javnog natječaja provodila je tročlana Komisija za provedbu javnog natječaja, koja je po provedenom testiranju  znanja i sposobnosti  kandidata te nakon razgovora s kandidatima Povjerenici za informiranje podnijela izvješće o provedenom natječaju i rezultatima testiranja.

Na temelju ukupno ostvarenih rezultata kandidata, Povjerenica za informiranje donijela je rješenje o prijmu u državnu službu, kako slijedi:

  • Za radno mjesto voditelja Službe za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama (1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme) – Marko Kovačić, dipl.iur.

 

[:]