U okviru projekta „Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama“ Povjerenika za informiranje, a koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, ukupne vrijednosti 600.000,00 HRK i čija provedba traje od listopada 2017. do rujna 2018., povjerenica za informiranje nastavlja s provedbom projektnih aktivnosti.

U utorak, 13. ožujka 2018., s početkom u 14:00 sati, održat će se treći tematski webinar namijenjen službenicima za informiranje u tijelima javne vlasti i drugim zaposlenicima koji su zaduženi za pripremu i objavu podataka na službenim internetskim stranicama (informatičari, programeri), sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), na temu „Proaktivna objava informacija“.

Planirano trajanje webinara je 40 minuta, a zainteresiranim sudionicima pristup webinaru omogućen je s bilo kojeg mjesta gdje ima računalo sa zvukom i pristup internetu. Prilikom webinara  sudionici imaju mogućnost dobivanja odgovora od predavača na postavljena pitanja.


Pozivamo Vas da se prijavite za sudjelovanje na webinaru slanjem e-maila na adresu bpetrovic@pristupinfo.hr, koji će sadržavati Vaše IME, PREZIME, RADNO MJESTO I NAZIV TIJELA JAVNE VLASTI U KOJEM RADITE. Navedeni podaci potrebni su nam radi evidencije koju smo dužni voditi u svrhu izvještavanja provedbenih tijela o aktivnostima koje se provode u sklopu ESF projekta.

Potom se potrebno u utorak, 13. ožujka 2018., pridružiti webinaru nekoliko minuta prije 14:00 sati, na poveznici https://connect.carnet.hr/informiranje/, na kojoj se prijavljujete kao GOST (nije potrebna lozinka), također unošenjem svog imena i prezimena i, po mogućnosti, naziva tijela javne vlasti iz kojeg dolazite (barem kratice).

Od dodatne opreme potrebni su Vam samo zvučnici ili slušalice.


Službeni poziv za sudjelovanje na webinaru možete pronaći ovdje.