Ove se godine 28. rujna – Međunarodni dan općeg prava na pristup informacijama (International Day for Universal Access to Information – IDUAI)  po prvi puta obilježava kao dan koji je Opća skupština Ujedinjenih naroda odredila za obilježavanje i promicanje ovog važnog prava, i to s naglaskom na ostvarivanje prava na pristup informacijama u kriznim vremenima.   UNESCO je stoga najavio i slogan ovogodišnjeg obilježavanja prava na pristup informacijama – Pristup informacijama – čuvanje života, izgradnja povjerenja i  nade, pa se diljem svijeta današnji dan obilježava kao dan na koji se posebno ukazuje na važnost jamstava za ostvarivanje prava na pristup informacijama u ustavima, zakonima i drugim javnim politikama, kako bi se na ovaj način pomoglo kreiranju održivih politika za uspješno savladavanje globalne krize uzrokovane pandemijom COVID-19.

Naime, prepoznajući važnost prava na pristup informacijama za daljnji napredak na području razvoja ljudskih prava, vladavine prava i transparentnosti, 74. Opća skupština Ujedinjenih naroda je u listopadu 2019. godine donijela odluku da se ovaj dan obilježava na ovaj način, a nastavno na odluku UNESCO-a iz 2015. godine.

Povjerenik za informiranje u povodu obilježavanja 28. rujna, tijekom rujna i listopada ove godine otvara dijalog sa stručnom javnosti s ciljem osiguravanja mogućeg doprinosa kvaliteti sadržaja i norme na području prava na pristup informacijama, temeljenu na uočenim slabostima zakonskih rješenja testiranih tijekom sedmogodišnje primjene Zakona i od strane korisnika i od strane obveznika primjene Zakona. Do sada je održana rasprava s predstavnicima akademske zajednice, a do kraja listopada planiraju se održati i rasprave s predstavnicima tijela javne vlasti, predstavnicima medija i udruga civilnog društva, kao i tematska rasprava posvećena transpoziciji Direktive o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora.

Također, povjerenik za informiranje dr.sc. Zoran Pičuljan će sudjelovati na tribini  Imamo pravo znati – vlast nam ne smije skrivati, koju organizira GONG, kao dijalog s predstavnicima medija i korisnicima o ostvarivanju prava na pristup informacijama u Hrvatskoj.