Međunarodna konferencije povjerenika za informiranje (International Conference of Information Commissioners – ICIC) je na 13. sastanku održanom 22. lipnja 2022. godine usvojila izjavu za javnost pod nazivom „Pristup informacijama kao prekretnica digitalnog doba koja jamči ljudskih prava, uključivanje ranjivih skupina i jačanje demokratskih institucija u 21. stoljeću“.

Navedenom izjavom ističe se potreba za nastavkom poticanja konsolidacije, autonomije i neovisnosti institucija i tijela koja jamče i nadziru pristup javnim informacijama, naglašava važnost osiguranja mehanizama za učinkovitu provedbu nacionalnih zakonodavstava o pristupu informacijama i izražava opredjeljenje za izradu i promicanje javnih politika čija je misija uvažavanje slobode izražavanja i pristupa informacijama.

Nadalje, izjavom se utvrđuje da ICIC kao globalni forum vodi računa o radnom programu Akcije za jačanje klime usvojen na 26. Konferenciji stranaka o klimatskim promjenama u Glasgowu 12. studenoga 2021., a posebno vezu između pristupa javnim informacijama i ciljeva održivog razvoja Agende 2030. . Osim toga, u izjavi se ističe namjera ICIC-a da potiče međunarodne institucije, nacionalne vlade i druga javna tijela da razviju proaktivne sustave transparentnosti kojima se iskorištava razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija kako bi se potaknuo pristup građana informacijama, a posebno podržavanje mjera usmjerenih na socijalno ugrožene ili isključene skupine.

podržati donošenje mjera usmjerenih na socijalno ugrožene ili povijesno isključene skupine i maksimalizirati korištenje pokazatelja za informiranje i poboljšanje provedbe ciljanih politika namijenjenih njihovoj dobrobiti.

Osnovan s ciljem poticanja zaštite i promicanja pristupa informacijama od javnog značaja kao temeljnog stupa društvenog i ekonomskog razvoja i demokratskog upravljanja, ICIC je međunarodni forum koji povezuje povjerenike za informiranje, pravobranitelje i druga tijela zadužena za nadzor provedbe propisa o pristupu informacijama iz cijelog svijeta, a Povjerenik za informiranje primljen je u članstvo ICIC-a u ožujku 2022. godine. Misija ICIC-a, koji okuplja 62 institucija iz 49 država, je razmjena iskustava i najboljih praksi te izgradnje kapaciteta za unaprjeđenje prava na pristup informacijama na globalnoj razini.

Cjelovitu izjavu moguće je preuzeti na donjim poveznicama:

Izjava 13. Konferencije povjerenika za informiranje (ICIC) – engleski

Izjava 13. Konferencije povjerenika za informiranje (ICIC) – hrvatski