(UP/II-008-07/22-01/424) – omogućeno je pravo na pristup Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, kao i dijelu zahtjeva za nadoknadom sredstava i računima dobavljača, a dijelu zahtjeva za nadoknadom sredstava i računa dobavljača je djelomično omogućen pristup informacijama.

Korisnik je zahtjevom za pristup informacijama zatražio od Općine Čavle presliku Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, presliku zahtjeva za nadoknadom sredstava i računa dobavljača.

Tijelo javne vlasti je odbilo zahtjev korisnika jer smatra da su zatražene informacije poslovna tajna i da su zaštićene zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

U žalbenom postupku je utvrđeno da je prvostupanjsko tijelo pogrešno primijenilo odredbu članka 16. u vezi s odredbom članka 15. stavka 2. točkama 2. i 4. Zakona o pravu na pristup informacijama i nije uzelo u obzir odredbu članka 15. stavka 5. Zakona, koja omogućuje pristup dijelovima informacije ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz članka 15. stavaka 2. i 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. No isto tako je utvrđeno da postoji potreba zaštite prava na ograničenje iz članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, jer bi omogućavanje pristupa osobnim podacima predstavljalo nepotrebno zadiranje u privatni život fizičkih osoba. Osim toga je utvrđeno da ugovorne odredbe između stanaka ne isključuju primjenu odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama. Nadalje je utvrđeno da se u konkretnom slučaju radi o informacijama o raspolaganju javnim sredstvima u smislu članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Nakon provedenog žalbenog postupka Povjerenik za informiranje je poništio rješenje Općine Čavle i korisniku je u potpunosti omogućio pristup Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, te pojedinim zahtjevima za nadoknadom sredstava i računima dobavljača, a djelomično je omogućio pravo na pristup preslikama dijela zahtjeva za nadoknadom sredstava i računa dobavljača na način da se na zahtjevima za nadoknadom sredstava prekriju podaci o osobnom identifikacijskom broju (OIB) fizičkih osoba, a na dijelu računa dobavljača prekriju podaci o imenima i prezimenima, potpisima i drugim osobnim podacima fizičkih osoba koji nisu zaposlenici tijela javne vlasti, niti odgovorne osobe u pravnim osobama koje su izdale račune.

Odluka je dostupna na tražilici Povjerenika za informiranje TOM na poveznici:

https://tom.pristupinfo.hr/pregledfilter1.php?izb=3532