Prethodni i kazneni postupak (UP/II-008-07/16-01/581) – odbijen zahtjev za dostavu informacija o poduzetim radnjama i stanju kaznenog predmeta

Korisnik prava na pristup informacijama zatražio je od Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu informacije o poduzetim radnjama i stanju određenog kaznenog predmeta.

Tijelo javne vlasti odbilo je zahtjev korisnika iz razloga što se radi o informaciji koja je predmet postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku, što dokazuje očitovanjem Policijske uprave krapinsko-zagorske o provođenju izvida za potrebe kojih je zatražena cjelokupna radno-pravna dokumentacija zaposlenice.

S obzirom na navedeno, Povjerenik za informiranje je prihvatio stav prvostupanjskog tijela da postoje osnovani razlozi za ograničenje pristupa informacijama koji su navedeni u prvostupanjskoj odluci te je odbio žalbu korisnika, jer je postupak koji je prethodio osporenoj odluci pravilno proveden i odluka tijela javne vlasti pravilna i zakonita.

Odluka je dostupna na tražilici Povjerenika za informiranje TOM na poveznici:

https://tom.pristupinfo.hr/pregledfilter1.php?izb=791