U petak, 10. lipnja 2022. Hrvatski sabor je sa 77 glasova „za“ i 55 „suzdržanih“, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Zakon o izmjenama i dopunama ZPPI-ja, osim transpozicije Direktive o otvorenim podacima,  sadrži i najnužnije intervencije radi uklanjanja uočenih nedostataka i nepravilnosti u primjeni,  koje bi trebale pridonijeti harmoniziranoj primjeni i jednoobraznom postupanju  tijela javne vlasti, a odnose se na:

  • jasno propisivanje da je  čelnik TJV odgovorna osoba za provedbu Zakona,
  • izuzeće od provedbe testa razmjernosti i javnog interesa kad se radi o raspolaganju javnim sredstvima u odnosu na osobno ime, iznos i namjenu sredstava,
  • osiguravanje pravne zaštite korisnicima mogućnošću ulaganja prigovora na obavijest,
  • izvršenje rješenja Povjerenika – novi alat Povjerenika kojim se omogućava izravno novčano sankcioniranje čelnika tijela javne vlasti koji ne postupi po nalogu Povjerenika

Kako se nositelj izrade Zakona nije složio sa sveobuhvatnijim pristupom izmjena koji je predlagao Povjerenik za informiranje,  tako nisu uklonjeni uočeni nedostaci vezani uz primjerice, provedbu savjetovanja s javnošću, uvođenje jedinstvenog e-upisnika o zahtjevima za pristup informacijama,  a koji bi unaprijedili pristup informacijama.

Nažalost, u Zakonu je ostala, naknadnom izmjenom važeće odredbe, odredba kojom se Povjereniku za informiranje oduzima alat da pravovremeno ukazuje na trendove i/ili izazove u pojedinim segmentima ostvarivanja prava na pristup informacijama (primjerice izvješće o tijelima koja ne postupaju po nalozima i rješenjima povjerenika, tijelima koja učestalo ne postupaju po zahtjevima za pristup informacijama, ili pak izvješće o tijelima koja koriste na zakonu neutemeljene osnove za odbijanje zahtjeva korisnika i sl.).

Protek vremena od ožujka 2021., kad je radna skupina Ministarstva pravosuđa i uprave za izradu izmjena ZPPI-ja završila s radom, do rasprave u Hrvatskom saboru o Konačnom prijedlogu, ukazuje da je bilo dovoljno vremena za sveobuhvatniji pristup izmjenama Zakona.