Povjerenik za informiranje, unatoč okolnostima s pandemijom COVID-19, i ove godine organizira godišnje savjetovanje službenika za informiranje tijela javne vlasti kako bi održao kontinuitet u omogućavanju daljnje stručne specijalizacijeslužbenika za informiranje uz istovremeno širenje uvida u kontekst ostvarivanja prava na pristup informacijama i najviše standarde upravnog postupanja prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

I ove godine jedan od tematskih panela bit će posvećen ograničenjima prava na pristup infomracijama, s naglaskom na klasificirane podatke, dok će drugi tematski panel pružiti polaznicima uvid u područje ponovne uporabe informacija i promjene predviđene Direktivnom o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora. Mogućim izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama bavit ćemo se na trećem tematskom panelu, nakon čega će na Forumu službenika za informiranje biti moguće razmijeniti mišljenja i stavove o potrebi daljnjeg razvoja institucionalnog i funkcionalnog okvira za ostvarivnje prava na pristup informacijama.

Programom je predviđeno da na spomenutim tematskim panelima, koji će trajati oko 90 minuta, govore stručnjaci iz Ministarstva pravosuđa i uprave, Upravnog suda u Rijeci, Pravnog fakulteta u Zagrebu i Pravnog fakulteta u Rijeci, uz sudjelovanje Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i Ureda povjerenika za informiranje.

Savjetovanje je koncipirano na način da se kroz predavanja na platformi ZOOM, te zaprimanjem pitanja uz pomoć aplikacije Slido i pružanjem odgovora ostvari interakcija između predavača i sudionika savjetovanja.

Na Slido aplikaciji bez dodatne registracije i uz korištenje kod #66639 tijekom 25. i 26. studenog 2020., do 12:00 sati možete sudionicima savjetovanja postaviti pitanje ili iznijeti svoj komentar, a mi ćemo se potruditi da odgovor na svoje pitanje dobijete za vrijeme trajanja samog savjetovanja, ili mailom po završetku savjetovanja.

Radi registracije na ZOOM aplikaciji, molimo da ispunite registracijski obrazac i pošaljete ga na email godišnje.savjetovanje@pristupinfo.hr najkasnije do 23. studenog 2020. godine, kako bi Vam služba za tehničku podršku mogla na vrijeme poslati link za sudjelovanje na godišnjem savjetovanju službenika za informiranje.

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju putem adrese elektroničke pošte godisnje.savjetovanje@pristupinfo.hr.