About Marko

Ovaj autor još nije popunio nikakve detalje.
So far Marko has created 176 blog entries.

U Osijeku održano četvrto godišnje savjetovanje službenika za informiranje

Povjerenik za informiranje održao je četvrto godišnje savjetovanje službenika za informiranje 26. i 27. listopada 2022. u Osijeku. Na savjetovanju je sudjelovalo više od 200 službenika za informiranje te ostalih stručnjaka u području prava na pristup informacijama. Skup je pozdravio Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije, a skupu su nazočili Ante Galić, dugogodišnji predsjednik Visokog upravnog

2022-12-08T13:51:24+00:00 28 listopada 2022|

Odgoda i novi termin webinara „Poslovna, profesionalna i porezna tajna“

Obavještavamo sve zainteresirane za sudjelovanje na webinaru „Poslovna, profesionalna i porezna tajna“ planiranom za 21. listopada 2022. da će se webinar održati u novom terminu, u petak 28. listopada 2022., s početkom u 14,00 sati.

2022-10-20T06:31:18+00:00 20 listopada 2022|

Nema zapreka da se savjetovanje s javnošću za akte kojih su predlagači vijećnici/zastupnici ili klubovi vijećnika/zastupnika objave na stranicama tijela javne vlasti i tako omogući građanima da iznesu svoje komentare i prijedloge

Sukladno članku 11. ZPPI-ja, tijela javne vlasti dužna su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba, dok je člankom 10. Zakona utvrđena obveza proaktivnog objavljivanja dokumenata koji se stavljaju na savjetovanje s javnošću, kao dio redovitog informiranja javnosti

2022-10-14T10:03:32+00:00 14 listopada 2022|

Sastanak „Inicijative 2020.“, Struga, Sjeverna Makedonija, 5. – 7. listopada 2022.

Na sastanku Inicijative 2020. naglašena je nužnost proaktivne objave informacija na internetskim stranicama s ciljem veće transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti   Asocijacija „Inicijativa 2020“, formalizirana je  u listopadu 2020. na inicijativu Povjerenika za informacije Republike Slovenije potpisivanjem zajedničke deklaracije, a okuplja neovisna tijela nadležna za pristup informacijama iz  BIH, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije,

2022-10-10T11:55:52+00:00 10 listopada 2022|

Održan okrugli stol povodom Međunarodnog dana prava na pristup informacijama

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana prava na pristup informacijama Povjerenik za informiranje, dr.sc. Zoran Pičuljan, organizirao je okrugli stol na temu Test razmjernosti i javnog interesa kroz normativna rješenja, upravnu i sudsku praksu. Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici akademske zajednice, Visokog upravnog suda RH, tijela javne vlasti te organizacija civilnoga društva. Ustavom Republike Hrvatske jamči

2022-09-28T13:49:36+00:00 28 rujna 2022|

Međunarodni dan prava na pristup informacijama

Prepoznajući važnost prava na pristup informacijama za daljnji napredak na području razvoja ljudskih prava, vladavine prava i transparentnosti, 74. Opća skupština Ujedinjenih naroda je u listopadu 2019. godine donijela odluku da se 28. rujna obilježava kao Međunarodni dan prava na pristup informacijama, a nastavno na odluku UNESCO-a iz 2015. godine. Povjerenik za informiranje u povodu

2022-09-26T12:13:48+00:00 26 rujna 2022|

Zatvorene prijave na Godišnje savjetovanje službenika za informiranje

Nastavno na poziv za sudjelovanje u Godišnjem savjetovanju službenika za informiranje koje će se održati 26. i 27. listopada 2022. u Osijeku ovim putem obavještavamo sve zainteresirane da su, zbog dosegnutog maksimalnog broja sudionika, daljnje prijave na savjetovanje zatvorene. Zahvaljujemo na razumijevanju. Ured povjerenika za informiranje

2022-09-14T09:51:23+00:00 14 rujna 2022|

Provedba savjetovanja s javnošću u ljetnim mjesecima

Ukoliko se provedba savjetovanja s javnošću ne može izbjeći u razdoblju korištenja godišnjih odmora (srpanj, kolovoz), preporuča se tijelima javne vlasti da se trajanje savjetovanja predvidi u dužem trajanju od 30 dana odnosno produži na rujan, kako bi se omogućilo javnosti iznošenje mišljenja i prijedloga Ova preporuka se temelji na  danim mišljenjima Ureda povjerenika tijelima

2022-09-26T12:14:55+00:00 28 srpnja 2022|

Praćenje internetske stranice Grada Zagreba

Povjerenik za informiranje je tijekom svibnja i lipnja 2022., sa svrhom utvrđivanja usklađenosti postupanja s obvezama koje propisuju članci 10., 11. i 12. Zakona o pravu na pristup informacijama, pratio internetske stranice Grada Zagreba. Rezultati praćenja pokazali su da Grad Zagreb u određenoj mjeri ispunjava propisane obveze te da u slučaju objave pojedinih dokumenata predstavlja

2022-07-27T08:25:38+00:00 27 srpnja 2022|

Poziv na razgovor za posao (intervju) – upravni savjetnik, Zagreb, 26. srpnja 2022.

Komisija za provedbu Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme objavljuje POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) povodom Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ured povjerenika za informiranje, radi zamjene do povratka duže odsutne službenice, KLASA: 112-03/22-01/1, URBROJ: 401-01/17-22-1 od dana 7. srpnja 2022. godine, objavljenog na web stranici Ministarstva pravosuđa

2022-07-20T10:32:50+00:00 20 srpnja 2022|

Poziv na razgovor za posao (intervju) – viši stručni referent, Zagreb, 25. srpnja 2022.

Komisija za provedbu Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme objavljuje POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) povodom Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ured povjerenika za informiranje, radi zamjene do povratka duže odsutne službenice, KLASA: 112-03/22-01/2, URBROJ: 401-01/17-22-1 od dana 7. srpnja 2022. godine, objavljenog na web stranici Ministarstva pravosuđa

2022-07-27T11:50:03+00:00 19 srpnja 2022|

Usvojen Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. – 2023.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 132. sjednici, održanoj 14. srpnja 2022. godine, usvojila Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. - 2023. Akcijski plan izrađen je slijedom obveza koje je Republika Hrvatska preuzela pristupanjem ovoj globalnoj inicijativi 2011. godine, a prioritetna područja obuhvaćena Akcijskom planom su:

2022-07-15T09:35:36+00:00 15 srpnja 2022|

Izjava za javnost 13. Međunarodne konferencije povjerenika za informiranje (ICIC)

Međunarodna konferencije povjerenika za informiranje (International Conference of Information Commissioners – ICIC) je na 13. sastanku održanom 22. lipnja 2022. godine usvojila izjavu za javnost pod nazivom „Pristup informacijama kao prekretnica digitalnog doba koja jamči ljudskih prava, uključivanje ranjivih skupina i jačanje demokratskih institucija u 21. stoljeću“. Navedenom izjavom ističe se potreba za nastavkom poticanja

2022-09-05T10:31:03+00:00 5 srpnja 2022|

Planirajte sudjelovanje na Godišnjem savjetovanju službenika za informiranje u Osijeku, 26.-27. listopada 2022.

Povjerenik za informiranje i ove godine organizira dvodnevno Godišnje savjetovanje službenika za informiranje tijela javne vlasti, koje će se održati u Osijeku, u hotelu Osijek 26. i 27. listopada 2022., prema radnom programu čiji nacrt možete vidjeti kao prilog ovoj vijesti. U želji da se olakša rad službenicima za informiranje, pruži stručna pomoć i u

2022-07-04T11:22:13+00:00 28 lipnja 2022|

Poziv na razgovor (intervju)

Komisija za provedbu Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme objavljuje POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) povodom Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ured povjerenika za informiranje, radi zamjene do povratka duže odsutne službenice, KLASA: 112-03/22-01/1, URBROJ: 401-01/17-22-01 od dana 2. lipnja 2022. godine, objavljenog na web stranici Ministarstva pravosuđa

2022-07-19T13:02:03+00:00 27 lipnja 2022|

Hrvatski sabor donio izmjene i dopune ZPPI

U petak, 10. lipnja 2022. Hrvatski sabor je sa 77 glasova „za“ i 55 „suzdržanih“, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama. Zakon o izmjenama i dopunama ZPPI-ja, osim transpozicije Direktive o otvorenim podacima,  sadrži i najnužnije intervencije radi uklanjanja uočenih nedostataka i nepravilnosti u primjeni,  koje bi trebale pridonijeti

2022-07-04T11:24:55+00:00 10 lipnja 2022|

Održana edukacija o proaktivnoj objavi i provedbi savjetovanja s javnošću za proračunske dokumente

Dana 9. lipnja 2022. godine, Ured povjerenika za informiranje je u suradnji s Ministarstvom financija i Državnom školom za javnu upravu održao kratku krojenu edukaciju preko Zoom platforme na temu proračunske transparentnosti. Budući da su informacije o potrošnji javnih sredstava u samoj srži prava na pristup informacijama te da građani moraju imati potpune, točne, pravovremene

2022-06-09T12:56:43+00:00 9 lipnja 2022|

Predstavljanje rezultata praćenja digitalne pristupačnosti, Zagreb, 9. lipnja 2022.

S ciljem predstavljanja rezultata praćenja usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima digitalne pristupačnosti, Ured povjerenika za informiranje organizirao je 9. lipnja 2022. godine online prezentaciju za čelnike tijela javnog sektora, službenike za informiranje, osobe zadužene za uređivanje i administraciju mrežnog sadržaja i druge osobe u tijelima javnog

2022-07-04T11:46:51+00:00 9 lipnja 2022|

„Informacije o korisnicima kredita kojima su dodijeljena javna sredstva trebaju biti javno dostupne“

(UP/II-296/20) – odobren je pristup popisu svih korisnika kredita koje je Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) kreditirala u razdoblju od 1. do 29. veljače 2020. godine, uz iznose kredita. Korisnik je od HBOR-a zatražio popis svih korisnika kredita/primatelja leasinga/zajmoprimca i slično koje je HBOR kreditirao u razdoblju od 1. do 31. siječnja 2020.

2022-07-04T11:48:24+00:00 2 lipnja 2022|

Posjet studenata javne uprave Veleučilišta Lavoslav Ružička

U studijskom posjetu Povjereniku za informiranje 24. svibnja 2022. boravili su studenti javne uprave Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru. Nakon uvodnog izlaganja dr.sc. Zorana Pičuljana o temeljnim institutima kojima se ostvaruje pravo na pristup informacijama u Hrvatskoj, detaljnije su o radu Ureda povjerenika za informiranje govorile voditeljice službi u Ured, Jagoda Botički i Dubravka Bevandić.

2022-05-31T09:42:15+00:00 25 svibnja 2022|

Traženje od TJV informacije koja se odnosi osobno na podnositelja zahtjeva ne ostvaruje se putem ZPPI-ja

Pristup informacijama u smislu ZPPI-ja odnosi se na pristup javnim informacijama koje su u posjedu tijela javne vlasti i koje bi bile dostupne bilo kojoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi te koje nisu vezane uz pojedinačne postupke pokrenute od strane fizičkih ili pravnih osoba. Građani se nerijetko obraćaju TJV tražeći pristup informacijama o

2022-06-02T13:25:13+00:00 20 svibnja 2022|

„Informacija o neizabranim kandidatima u natječajnom postupku za zapošljavanje u tijelima javne vlasti nije informacija od javnog interesa.“

(UP/II-589/2019.) - odobren pristup informaciji zaštićenoj zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, na način da je djelomično odobren pristup preslikama natječajne dokumentacije i dokumentacije koju su priložili  izabrani kandidati, a odbijen u pogledu kandidata koji nisu izabrani. Korisnik je zahtjevom za pristup informacijama zatražio od trgovačkog presliku natječajne dokumentacije primljenih kandidata na natječaju za

2022-05-31T09:37:37+00:00 11 svibnja 2022|

E-tečaj „Ponovna uporaba podataka i otvoreni podaci“, 16. – 20. svibnja 2022.

Povjerenik za informiranje u suradnji s Državnom školom za javnu upravu provodi online edukacije o ponovnoj uporabi informacija i otvorenim podacima putem e-tečaja na platformi DŠJU, u razdoblju od 16. do 20. svibnja 2022. E-tečaj "Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci" namijenjen je prvenstveno službenicima za informiranje, službenicima zaduženim za održavanje baza podataka i registara

2022-05-10T07:46:35+00:00 10 svibnja 2022|

“Trgovačka društva u vlasništvu trgovačkih društava koja su tijela javne vlasti po definiciji iz članka 5. stavka 1. točke 2. ZPPI-ja, također spadaju u krug obveznika primjene Zakona, odnosno predstavljaju tijela javne vlasti.”

UP/I-034-02/21-01/1 - uvidom u Sudski registar i vlasničku strukturu trgovačkog društva utvrđeno je da je jedini osnivač i vlasnik trgovačkog društva pravna osoba čiji je jedini osnivač i vlasnik Republika Hrvatska. Podnositelj prigovora na tvrdnju da se smatra tijelom javne vlasti, odgovara da se ne može smatrati tijelom javne vlasti u smislu članka 5. stavka

2022-05-31T09:38:13+00:00 26 travnja 2022|

„Isplate odvjetnicima ne predstavljaju poslovnu ili profesionalnu tajnu, već informaciju od javnog interesa kojima tijelo javne vlasti mora omogućiti pristup.“

Informacija je poslovna ili profesionalna tajna (UP/II-122/2020.) – omogućen pristup isplatama pojedinim odvjetnicima/odvjetničkim uredima/odvjetničkim društvima tijekom 2019. godine od strane trgovačkog društva Croatia banka d.d. Korisnik prava na pristup informacijama zatražio je od trgovačkog društva Croatia banka d.d. informaciju o ukupnim isplatama svim odvjetnicima od strane prvostupanjskog tijela tijekom 2019. godine. Tijelo javne vlasti odbilo

2022-05-31T09:36:45+00:00 12 travnja 2022|

Prvi zajednički sastanak projektnog i evaluatorskog tima projekta vrednovanja učinaka primjene ZPPI

Održavanjem prvog zajedničkog sastanka međuresornog projektnog tima i odabranih evaluatora, nezavisnih stručnjaka na projektu – Edmonda Miletića (ujedno i voditelja tima), Alena Rajka i Duje Prkuta započela je provedba aktivnosti vrednovanja učinaka primjene Zakona o pravu na pristup informacijama u okviru projekta C 2.6.R2. Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama, koji se financira

2022-07-04T11:49:39+00:00 1 travnja 2022|

Povjerenik za informiranje podnio Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. Hrvatskom saboru

U skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje dostavio je Hrvatskom saboru Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu. Izvješće donosi podatke koje je dostavilo 5.186 ili 88,54% od ukupno 5.857 evidentiranih tijela javne vlasti, podatke o postupanju Povjerenika za informiranje kao drugostupanjskog tijela, ali

2022-03-31T13:38:04+00:00 31 ožujka 2022|

“Specifikacije računa vezanih za obavljene usluge ne predstavljaju poslovnu tajnu, već informacije od javnog interesa kojima tijelo javne vlasti mora omogućiti pristup”

Informacija je poslovna ili profesionalna tajna (UP/II-960/2020.) – omogućen pristup specifikacijama računa vezanih za obavljene usluge od strane Hrvatskog zavoda za norme Korisnik prava na pristup informacijama je, nakon primitka informacija po ranijem zahtjevu, zatražio od Hrvatskog zavoda za norme detaljne specifikacije obavljenih pravnih poslova. Tijelo javne vlasti odbilo je zahtjev korisnika jer je smatralo

2022-04-13T13:15:56+00:00 29 ožujka 2022|

„Tijela javne vlasti ne mogu naplatiti materijalni trošak za pristup informacijama koje su dužni proaktivno objavljivati“

U predstavkama na rad tijela javne vlasti, korisnici se nerijetko pritužuju na slučajeve naplate stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije i kad se traži pristup informacijama koje su tijela dužna samoinicijativno objavljivati temeljem članka 10. članka 1. ZPPI-ja. Za ostvarivanje pristupa informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju upravne i sudske pristojbe,

2022-05-31T09:38:59+00:00 21 ožujka 2022|

Online edukacija „Kako rad mjesnih odbora učiniti transparentnijim“, 22. ožujka 2022.

Povjerenik za informiranje u suradnji s Udrugom gradova proveo je 22. ožujka 2022. online edukaciju na temu: „Kako rad mjesnih odbora učiniti transparentnijim“, povodom donijetih Smjernica Povjerenika za informiranje za provedbu ZPPI-ja: Postupanje mjesne samouprave u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama. On-line edukacija bila je namijenjena službenicima za informiranje u jedinicama lokalne

2022-03-22T10:21:40+00:00 21 ožujka 2022|

Povjerenik za informiranje primljen u članstvo ICIC-a

Izvršni odbor Međunarodne konferencije povjerenika za informiranje (International Conference of Information Commissioners – ICIC) je na sastanku održanom 17. ožujka 2022. godine donio odluku kojom se Povjerenik za informiranje prima u punopravno članstvo ovog međunarodnog foruma, koji sada okuplja 69 institucija iz 42 države. Osnovan s ciljem poticanja zaštite i promicanja pristupa informacijama od javnog

2022-03-21T09:29:43+00:00 18 ožujka 2022|

“Novinar temeljem ZPPI-ja može dobiti samo materijaliziranu informaciju u posjedu tijela javne vlasti, a ne može dobiti komentar, mišljenje ili odgovor na novinarski upit “

NP-008-08/20-01/363 - novinari u obavljanju svoje djelatnosti ostvaruju pravo na dobivanje informacija temeljem dva zakona, Zakona o medijima i ZPPI-ja, međutim Povjerenik za informiranje je nadležan samo za praćenje primjene i zaštitu prava na pristup informacijama temeljem ZPPI-ja. Po ZPPI-ju se osigurava pristup samo materijaliziranoj informaciji, dakle nekom već postojećem dokumentu, skupu dokumenata ili dijelu

2022-04-13T13:17:11+00:00 15 ožujka 2022|

“Za omogućavanje pristupa informacijama nije nužno da zahtjev za pristup informacijama sadrži OIB korisnika, osim u slučaju donošenja rješenja”

NP-044-04/22-01/3 - Sadržaj zahtjeva za pristup informacijama je propisan u članku 18. stavku 3. ZPPI-ja i ne propisuje OIB podnositelja kao obavezni sastavni dio zahtjeva Pri primjeni ZPPI-ja u rješavanju zahtjeva, polazi se od načela javnosti i slobodnog pristupa, što znači da bilo tko može tražiti informaciju od tijela javne vlasti, pa i anonimna javnost i

2022-05-31T09:40:26+00:00 11 ožujka 2022|

Odabran tim stručnjaka za vrednovanje učinaka ZPPI-ja

Povjerenik za informiranje je u postupku provedbe jednostavne javne nabave 9. ožujka 2021. godine donio odluku o odabiru nezavisnih stručnjaka za vrednovanje učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama, koje će se provesti u okviru projekta “Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama”. Navedeni projekt jedna je od mjera iz Nacionalnog plana oporavka i

2022-03-11T12:12:40+00:00 11 ožujka 2022|

Webinar za službenike „Izrada i objava informacija o registrima i bazama podataka (asset lista)“, 17. ožujka 2022. – NOVI TERMIN

Zbog iznimno velikog odaziva na webinar o proaktivnoj objavi informacija o registrima i bazama podataka („asset liste“) koji je održan 9. ožujka 2022. godine tehnički nije bilo moguće osigurati registraciju svih zainteresiranih za sudjelovanje u webinaru. Uz isprike svim nisu bili u mogućnosti pristupiti webinaru, najavljujemo održavanje novog webinara na istu temu, koji će se

2022-03-21T14:07:05+00:00 9 ožujka 2022|

Open Data Day 2022

Jagoda Botički, voditeljica Službe praćenje I promicanje prava na pristup informacijama u Uredu povjerenika za informiranje je u povodu obilježavanja Dana otvorenih podataka organiziraju Gong i Code for Croatia govorila u okviru konferencije Otvorenim podacima protiv infodemije na panelu Podaci samo za bogate o transpoziciji nove Open Data directive i izmjenama Zakona o pravu na

2022-03-08T14:07:03+00:00 8 ožujka 2022|

Dan karijera na Pravnom fakultetu u Rijeci

Nakon Dana karijera Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ovo, među studentima popularno događanje, održano je i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, u okviru projekta Providentia studiorum iuris, kojeg vodi prof.dr.sc. Dario Đerđa. Uvodno je o karijeri pravnika govorio ministar pravosuđa i uprave, dr. sc. Ivan Malenica, istaknuvši kako širina obrazovanja pravne struke omogućuje obavljanje

2022-03-08T14:01:41+00:00 8 ožujka 2022|

„Kada se radi o raspolaganju javnim sredstvima, ime i prezime fizičke osobe ne smatra se zaštićenim osobnim podatkom“

Osobni podaci koji se odnose na neku fizičku osoba, a tiču se raspolaganja javnim sredstvima, ne mogu se smatrati zaštićenim osobnim podacima u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, nego je riječ o javnim podacima u skladu s odredbama ZPPI-ja NP-008-06/22-01/53 –pristup informacijama koje se odnose na  ugovore o  financiranju programa i projekata te zahtjeve

2022-04-13T13:17:54+00:00 28 veljače 2022|

Uvedena nova rubrika –  „Iz prakse Povjerenika“

S ciljem promicanja primjene stabilizirane prakse Povjerenika za informiranje kao žalbenog tijela i Visokog upravnog suda RH kao tijela koje provodi sudsku zaštitu ostvarivanja prava na pristup informacijama, na našim stranicama smo otvorili novu rubriku Iz prakse Povjerenika (u izborniku s desne strane) u okviru koje ćemo kontinuirano objavljivati sažete informacije o dosegnutim standardima postupanja

2022-02-24T12:45:14+00:00 24 veljače 2022|

Ponovljeni javni poziv za provedbu projekta vrednovanja učinaka ZPPI

Povjerenik za informiranje poziva zainteresirane nezavisne stručnjake da sudjeluju u javnom pozivu za iskaz interesa za provedbu procjene učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama, procijenjene vrijednosti nabave 195.000,00 kn s PDV-om. Riječ je o aktivnosti koja je sastavni dio provedbe reforme Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama, u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.,u

2024-04-04T08:35:05+00:00 23 veljače 2022|
Go to Top