Ove se godine navršava 20 godina od donošenja prvog Zakona o pravu na pristup informacijama i 10 godina od uspostavljanja Povjerenika za informiranje, kao neovisne nadzorne i drugostupanjske institucije u području prava na pristup informacijama. Ove obljetnice, kao i rezultati vrednovanja učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama koje su proveli neovisni stručnjaci te predstavljanje knjige „Izbor odluka Povjerenika za informiranje 2013.- 2023“, obilježit će Međunarodni dan prava na pristup informacijama, stručnim skupom u organizaciji Povjerenika za informiranje.

Stručni skup se održava u okviru V. Godišnjeg savjetovanja službenika za informiranje 28. i 29. rujna 2023. u Splitu. Stoga su, osim službenika za informirane tijela javne vlasti, na stručnom skupu nazočni i neovisni stručnjaci koji su proveli evaluaciju Zakona, predstavnici korisničkih organizacija koji su sudjelovali u istraživanju, suautori Knjige te predstavnici akademske zajednice, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Ureda povjerenika.

Projekt neovisne evaluacije učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama, kojeg je nositelj Povjerenik za informiranje, primjer je nastojanja da se važni pravni mehanizmi, nakon proteka vremena, na temelju dokaza i argumenata vrednuju i dorađuju, kako bi bili efikasniji i korisniji onima zbog kojih su i doneseni – a to su građani.

Kako bi pribavili podatke o koristima, slabostima i primjenjivosti Zakona o pravu na pristup informacijama, neovisni stručnjaci su proveli više istraživanja, a na temelju svih provedenih analiza, izradili su Završni izvještaj o vrednovanju učinaka pojedinih odredbi i instituta Zakona o pravu na pristup informacijama, s preporukama, prijedlozima i tezama za moguće unaprjeđivanje normativnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama, koji se predstavljaju stručnoj javnosti na Godišnjem savjetovanju.

Izvještaj o vrednovanju učinaka Zakona i Sažetak izvještaja dostupni su na poveznici https://pristupinfo.hr/djelokrug/projekti/npoo/.

Opća je ocjena neovisnih stručnjaka da je Zakon kvalitetom u visokoj mjeri usuglašen s uobičajenim međunarodnim standardima i da predstavlja kvalitetnu osnovu za ostvarivanje prava na informaciju, pa se preporuke kreću, kako u pravcu zadržavanja postojećih rješenja, tako i u njihovoj doradi radi dosezanja još više kvalitete propisa. U tom smislu korisnim se ocjenjuje dodatno preciziranje obveza tijela javne vlasti ovisno o ispunjavanju kriterija koji ih čine obveznicima ovog Zakona, definiranje pojma javnih sredstava, daljnja razrada instituta savjetovanja s javnošću, ali i mogućnost nerazmatranja neprimjerenih i uvredljivih zahtjeva korisnika.

Međunarodni dan prava na pristup informacijama obilježava se i predstavljanjem knjige „Izbor odluka Povjerenika za informiranje 2013.- 2023.“, u kojoj je obrađeno 270 odluka značajnih za usklađivanje prakse i stvaranje standarda postupanja u području prava na pristup informacijama.

„Izbor odluka Povjerenika za informiranje 2013.- 2023.“ jedan je od rijetkih primjera objave upravne prakse u Hrvatskoj. Sadržane odluke predstavljaju izbor iz 10 godišnje bogate prakse Povjerenika za informiranje u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama u drugostupanjskom postupku. „Izbor odluka Povjerenika za informiranje 2013.- 2023.“, predstavlja stabiliziranu 10 godišnju upravnu i sudsku praksu u području prava na pristup informacijama.

„Izbor odluka Povjerenika za informiranje 2013.- 2023.“ sadržava cjeline koje se odnose na odluke u kojima su korištena pojedina zakonska ograničenja prava na pristup i ponovnu uporabu informacija ili druge razloge iz Zakona koji su predviđeni za odbijanje ili odbacivanje zahtjeva kao i procesne razloge u žalbenom postupku.

Značajno je što „Izbor odluka Povjerenika za informiranje 2013.- 2023.“ predstavlja s jedne strane putokaz za pravilno postupanje prvostupanjskih tijela javne vlasti jer se na jednom mjestu nalaze najznačajnije odluke Povjerenika za informiranje i Visokog upravnog suda, dok s druge strane daje priliku svim zainteresiranima da budu upoznati s dosezima primjene Zakona o pravu na pristup i dostupnosti pojedinih informacija koje su u posjedu tijela javne vlasti. Isto tako, kroz izabrane odluka može se uočiti važnost i afirmiranje prava na pristup informacijama kao Ustavom zajamčenog prava svakog građanina.